موفقیت در زندگی فقط نیاز به یک عامل اصلی داره ..

/
قلب و احساست تمام مسیر رو برات مشخص میکنه اگر دیدی احس…

زندگی رو مثل یک سفر شگفت انگیز ببین

/
اگر میخواهی حس خوبی از زندگی داشته باشی باید از راه و مسیر لذت…

نگذارید سایه انتقادات دیگران روشنایی موفقیت های شما رو از بین ببرند

/
هر کاری که انجام بدی عده ای منتقد شما خواهند بود و هر قدر ه…

زندگی تو همین امروز خلق کن

/
در معادله زندگی هیچ گاه آینده با گذشته یکسان نیست زندگی تو همین امروز…

هیچ وقت تسلیم حرف های دیگران نشو

/
هیچ وقت تسلیم حرف های دیگران نشو ...هیچ کس نمیتونه از قدرت واقعی درو…

آیا احساس میکنید زندگی شما ارزشمنده؟

/
زندگی تونو هر روز ارزیابی کنید و با روز قبل خودتون مقای…

کاش بیشتر زندگی می کردم

/
کاش زندگی رو آنقدر جدی نمیگیرفتم کاش بیشتر زندگی می کردم …

زندگی و کسب و کارتون رو با یک رویای کوچیک شروع کنید

/
زندگی و کسب و کارتون رو با یک رویای کوچیک شروع کنید و منتظر مع…

خدا بیشتر از شما میخواهد که برنده بشید

/
خدا بیشتر از شما میخواهد که برنده بشید. اما یک شرط اساسی دار…

هدفت رو در قلبت پیدا کن

/
هدف شما از طریق ذهنتان شناخته نمیشه ... از طرق افکارتان هم پیدا …